Witamy

Witamy na stronie Kościoła w Mławie

Jesteśmy zgromadzeniem chrześcijan z Mławy. Najważniejszą postacią, która nas łączy, jest Jezus Chrystus. Wierzymy, że jak mówi Pismo Święte, poprzez osobiste poznanie zamieszkał On w nas, a także przebywa pośród nas. Nasza wiara jest pewnością tego, że On nas odkupił z naszych grzechów, kiedy zabrał je na krzyż, abyśmy mogli przyjąć nowe życie od Niego, co stało się możliwe dzięki Jego zmartwychwstaniu. Poznaliśmy i pokochaliśmy Go, a przyjmując wiarą Jego Ofiarę i zmartwychwstanie, otrzymaliśmy dar życia wiecznego. Jesteśmy otwarci i chętnie dzielimy się dobrą nowiną o Chrystusie ze wszystkimi i z sobą nawzajem. Zapraszamy każdego tak samo jak Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni (uratowani) i przyszli do poznania prawdy.

No comments.