custom-header

Category : Służba zaopatrzenia

Służba zaopatrzenia 26.03-1.04.2018 Służba zaopatrzenia 26.03-1.04.2018

Służba zaopatrzenia 26.03-1.04.2018 Pn. Ew.Mateusza 14:34-36 Wt. Joba 11:13-19 2Kronik 30:8-9,15,18-20 Śr. Psalm 3, 2Kronik 31:20-21 Czw. Filipian 2:5-8, 1Koryntian 8:6, 2Kronik 32:6-8 Pt. Efezjan 4:17, Rzymian 8:28, 2Kronik 34:2-3,27,30-31,33

Czym jest służba zaopatrzenia? Czym jest służba zaopatrzenia?

W Kościele w Mławie praktykujemy powszechne kapłaństwo, tzn. każdy odrodzony członek jest odpowiedzialny przed Panem, aby służyć i budować Ciało Chrystusowe (Efez. 4: 15-16). Duch Święty rozdał i rozdaje dary