O nas

Wierzymy, że

Wierzymy, że całe Pismo Święte jest prawdą. Dlatego nie głosimy żadnych szczególnych dogmatów wiary. Pragniemy uznania całej Biblii i żywej relacji z Panem Jezusem Chrystusem wszystkich ludzi. Nasza wiara jest pewnością tego, że On nas odkupił z naszych grzechów, kiedy zabrał je na krzyż, abyśmy mogli przyjąć nowe życie od Niego, co stało się możliwe dzięki Jego zmartwychwstaniu. Poznaliśmy i pokochaliśmy Go, a przyjmując wiarą Jego Ofiarę i zmartwychwstanie, otrzymaliśmy dar życia wiecznego. Wraz z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem otrzymaliśmy wszystko, czego potrzebujemy do naszego osobistego życia i do życia Kościoła.

Jesteśmy zgromadzeniem chrześcijan z Mławy. Najważniejszą postacią, która nas łączy, jest Jezus Chrystus. Wierzymy, że jak mówi Pismo Święte, poprzez osobiste poznanie zamieszkał On w nas, a także przebywa pośród nas. Codziennym świadectwem życia wiary pragniemy współuczestniczyć w budowaniu Jego Kościoła. To pragnienie wyraża się również przez otwartość dla wszystkich, których Bóg zbawił i odkupił przez Ofiarę swego Syna, a także poprzez głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie wszystkim ludziom, niezależnie od wieku, pochodzenia, wykształcenia, koloru skóry czy innych różnic. Pan Jezus był i jest dostępny dla wszystkich, dlatego zasmucają nas istniejące podziały pomiędzy chrześcijanami – na różne kościoły, zbory, denominacje, grupy, wspólnoty, społeczności i tym podobne rzeczy. Te ludzkie organizacje nie mają źródła w Bożym Słowie i sprzeciwiają się istocie Bożego planu. Nowy Testament nie zna, ani tym bardziej nie usprawiedliwia nikogo, kto by budował Kościół określony według jakiegokolwiek ludzkiego podziału: katolickiego, protestanckiego, czy jakiegokolwiek innego. Biblia nie wprowadza podziału na charyzmatyków, baptystów, adwentystów… Pismo Święte zna tylko jeden podział: według miejsca zamieszkania. To znaczy, że wszyscy, którzy uważają się za chrześcijan (uczniów Chrystusa) i mieszkają w jednej miejscowości, powinni zgromadzać się razem. Nowy Testament wyraźnie o tym mówi. Świadectwo pierwszego Kościoła było właśnie takie. Pierwotnie pomiędzy gminami chrześcijan w danych miejscowościach, a Kościołami w tych miejscowościach była równoznaczność. To znaczy: np. wszyscy wierzący z miasta Efez zgromadzali się razem i oni wszyscy stanowili jeden Kościół w Efezie. Nigdy też nie stworzyli żadnej dodatkowej struktury ani administracji nadrzędnej w stosunku do kościołów miejscowych, czy ponad wieloma miejscowościami. Kościoły w miejscowościach były całkowicie zależne oraz poddane tylko Chrystusowi, co miało bardzo praktyczny wyraz. Dlatego, choć wielu z nas przyjęło Pana Jezusa w „kościołach denominacyjnych”, teraz, skoro zobaczyliśmy ten pierwowzór w Słowie Bożym, pragniemy zachęcać wszystkich chrześcijan do powrotu do Słowa bez kompromisu z jakąkolwiek religią. Jako Kościół w Mławie zgromadzamy się od roku 2003.

Zapraszamy każdego tak samo jak Bóg, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni (uratowani) i przyszli do poznania prawdy [1 list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 4]. Przyjdź i zobacz, co On już uczynił i co czyni w sercach ludzi. Jesteśmy otwarci i chętnie dzielimy się dobrą nowiną o Chrystusie ze wszystkimi i z sobą nawzajem. Bóg chce budować z ludźmi swój wspaniały Kościół, który odda Jemu chwałę! Dlatego chcemy jako Kościół uwielbiać naszego Pana, aby nastało Jego Królestwo. W czasie zgromadzenia nie zobaczysz jakiegoś szczególnego kaznodziei, liturgii czy rekwizytów, ale zobaczysz rodzeństwo braci i sióstr w Chrystusie, którzy przynoszą do zgromadzenia to, co z Bogiem przeżywają osobiście i co zostało im pokazane w Słowie Bożym. W taki sposób nawzajem budujemy się wiarą, która ma swój praktyczny wymiar w kapłaństwie (posługiwaniu) wszystkich.

No comments.