Służba

Czym Jest Służba Zaopatrzenia?

W Kościele w Mławie praktykujemy powszechne kapłaństwo, tzn. każdy odrodzony członek jest odpowiedzialny przed Panem, aby służyć i budować Ciało Chrystusowe (Efez. 4: 15-16). Duch Święty rozdał i rozdaje dary nie dla nas, dla naszego wywyższania się, ale dla budowania Ciała Chrystusowego. W religii stworzonej przez człowieka dominuje model-dyrygent i reszta. Jednakże Kościół Jezusa Chrystusa to żywy organizm, gdzie jedni drugim (!) usługują. Służba zaopatrzenia to nic innego jak przygotowywane przez poszczególnych braci i siostry Słowa, przez które w danym czasie Pan ich dotyka. W niedzielę po zgromadzeniu jedna z osób rozdaje na małych karteczkach Słowa z Pisma Świętego, a osobistą odpowiedzialnością braci i sióstr jest przeczytanie tych wersetów w ciągu nadchodzącego tygodnia. Wielokroć Pan przemawiał do nas przez te wersety.Biblia mówi: „Wszystkiego doświadczajcie, tego, co dobre się trzymajcie”. Dlatego prowdzimy służbę zaopatrzenia, bo to „działa” w naszym życiu. Cieszymy się, że przez ten stronę internetową będziesz mógł razem z nami czytać Słowo, które przygotowuje cały Kościół, a nie jedna, szczególna osoba.Tylko Pan Jezus bowiem jest Głową Ciała Kościoła. On jedynie godzien chwały (Kol 1:18)

No comments.